Priser/kontakt

Efter mere end 30 år i restaurantionsbranchen har jeg en god forståelse for “dos and don’ts”, som jeg gerne deler med den næste generation af restauratører.
Udover at stå for salgsafdelingen i JL GRUPPEN – arbejder jeg løbende med freelance”opgaver”, hvor jeg fx gennemgår og optimerer helt nye koncepter eller lidt ældre butikker, der trænger til friske & udfordrende “øjne”. Jeg assisterer med at kigge på forretningen, få optimeret alt ligefra f.eks. menu, HR-politik, udskiftning af nøglemedarbejdere og andre processer i et tæt samarbejde med ejeren. Eller jeg bidrager med brainstorm på nye koncepter, herunder forretningsplan / budget / opstart / kick off PR / samt support til drift i en opstartsperiode.  Dertil har jeg nogle bestyrelsesposter & bruger ligeledes tid på at sidde i div. advisory Board på nogle nystartede virksomheder.
Kontakt mig på [email protected]
for en nærmere snak omkring hvad jeg kan gøre for dig og din virksomhed.
Du er altid velkommen til at kontakte Morten Køster  / [email protected]
– Østbanegade 103 Dk-2100 Kbh. Ø
Persondatapolitik
Vi har brug for følgende oplysninger, når du handler hos os: Navn, adresse, tlf.nr. og mailadresse. Vi registrerer og videregiver dine personoplysninger for at kunne levere “varen” aka vores Service´s til dig. Personoplysningerne registreres hos Rest.selskabet ApS og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Den dataansvarlige på domusportus.dk / No-1.co er Morten Bech Køster Rest.selskabet ApS. Som registreret hos Rest.selskabet ApS har du altid ret til at sende os dine indvendinger mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven. Henvendelse i den forbindelse sendes til:[email protected] Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.
Ret til at se oplysninger (indsigtsret) Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.
Ret til berigtigelse (rettelse) Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.
Ret til sletning – I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.
Ret til begrænsning af behandling – Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. Ret til indsigelse – Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring. Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet) Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk. Klage til Datatilsynet – Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontakt oplysninger på www.datatilsynet.dk.